Địa chỉ

Số 69A, đường TX52,

Phường Thạnh Xuân,

Quận 12

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 7: 07h – 19h

Chủ Nhật: 09h – 17h

E-mail

thienyflower@gmail.com

phone

0903-197-798

0908-165-599

Ask a question